Za wszelkie dobro – bądź wdzięczny!

W maju 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu został zorganizowany konkurs plastyczny dla klas I-III oraz konkurs literacki dla uczniów klas IV-VIII pt. „Wdzięczność jako jedna z kluczowych postaw w dobie koronawirusa”. Celem obydwu konkursów było przedstawienie w dwóch różnych formach (w zależności od grupy wiekowej): pracy plastycznej oraz wypracowania na temat tego, jak możemy okazać wdzięczność, np. nauczycielom, pracownikom medycznym, rodzicom itp. w dobie epidemii koronawirusa. Prace zostały nadesłane przez uczniów drogą mailową. 

25 maja 2020 roku konkurs został rozstrzygnięty. Spośród przesłanych prac plastycznych komisja konkursowa wytypowała następujących laureatów. Oto zwycięzcy: 

Kategoria uczniów klas I-III: I miejsce – Martyna Pikuła, II miejsce – Jakub Robutka, III miejsce – Piotr Konior; wyróżnienia: Weronika Łyko, Łucja Czubat. 

W skład komisji konkursu plastycznego wchodzili: Renata Słodzińska (opiekun świetlicy), Danuta Nowak (pedagog szkolny), Grażyna Drzymała (nauczyciel bibliotekarz), Aleksandra Kasprowicz (logopeda szkolny). 

Uczniowie konkursu literackiego byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V oraz klasy V-VIII. Uczniowie zajęli następujące miejsca:

Kategoria klas IV-V: I miejsce – Dominik Gielarowski, II miejsce – Alan Majowicz, III miejsce – Jakub Konior; 

Kategoria klas V-VIII: I miejsce – Albert Nizioł, II miejsce – Paweł Urbanik, III miejsce – Joanna Bednarz.

W skład komisji konkursu literackiego wchodzili: Barbara Pawłowska (nauczyciel języka polskiego), Renata Słodzińska (opiekun świetlicy), Danuta Nowak (pedagog szkolny), Grażyna Drzymała (nauczyciel bibliotekarz), Aleksandra Kasprowicz (szkolny logopeda). 

Gratulujemy!!! Prace i ich autorzy – w galerii fotografii. 

Organizatorzy konkursu to: Renata Słodzińska, Danuta Nowak, Grażyna Drzymała, Aleksandra Kasprowicz. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu.