Patrzeć w tym samym kierunku… Dla dobra dziecka!

Szanowni Państwo Rodzice! 

Dziękuję za trud i zaangażowanie, jakie włożyliście w edukację Waszych Pociech w czasie tradycyjnego, a szczególnie zdalnego nauczania. Doceniam Wasze wsparcie, motywacje oraz poświęcony czas. Dziękuję za wzajemne zrozumienie, bo nowych metod pracy uczyliśmy się razem. To nasz wspólny sukces! Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele! 

Mam nadzieję, że nowy rok szkolny 2020/2021 pozwoli nam nadal patrzeć w jednym kierunku, którym jest nauka i wychowanie młodego pokolenia! 

Z wyrazami szacunku 

Krystyna Jabłońska, dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu