„Iść, ciągle iść, w stronę słońca”! 

Szanowni Państwo!

Rok szkolny 2019/2020 powoli odchodzi do historii… Dziękuję za całą pracę na rzecz naszej Podgórskiej Szkoły w czasie tradycyjnego i zdalnego nauczania. To był rok trudności, których nikt się nie spodziewał! Dziękuję szczególnie za podjęcie tych NOWYCH WYZWAŃ. Czas zdalnej nauki w Podgórskiej Szkole uważam za czas sukcesu! Poradziliśmy sobie, wykorzystując nowe metody, nowe narzędzia, nowe formy pracy… 

Bez Nauczycieli, Pracowników, Uczniów i ich Rodziców – szkoła nie istnieje! 

Z wyrazami szacunku 

Krystyna Jabłońska, dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu