„Prawdziwa wiedza czyni skromnym, mała – zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi”. 

Primus inter pares = Pierwszy wśród równych sobie! 

26 czerwca 2020 roku w reżimie sanitarnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbyło się Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020. Poszczególni uczniowie z rąk wychowawców klas odebrali swoje świadectwa, dyplomy, gratulacje i nagrody książkowe. 

Z przyjemnością informuję, że w roku szkolnym 2019/2020, jako Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu, po raz drugi miałam zaszczyt przyznać PRYMUSY, czyli tytuły Najlepszego Absolwenta Szkoły w Jeżowem-Podgórzu. Tegoroczne Prymusy z największymi honorami przekazałam trojgu Absolwentom: Joannie Bednarz, Katarzynie Szewc oraz Albertowi Niziołowi! Gratuluję. Świadectwo z wyróżnieniem jest certyfikatem Waszej skromności i wiedzy!

Nie ma piękniejszego prezentu niż książka! Rodzicom Absolwentów dziękuję za dar na rzecz szkoły. Są nimi książki z listy lektur nadobowiązkowych. To cenna pamiątka, z której korzystać będą następne pokolenia. 

Drodzy Absolwenci, szczęśliwej drogi! Bądźcie dobrymi i mądrymi ludźmi! 

Drodzy Uczniowie, życzę Wam, aby czas tegorocznych wakacji był dla Was czasem bezpiecznym, słonecznym, czasem sił i czasem przygody! Pamiętajcie, że doskonałą formą odpoczynku jest książka czytana na cieniu drzew, przy śpiewie ptaków… 

Pozdrawiam Was! 

Krystyna Jabłońska, dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu