Nauka to podróż… Podróż, która przedłuża wakacje!

 

1 września 2020 roku w reżimie sanitarnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbędzie się Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021. 

W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS organizacja dnia będzie wyglądać następująco: 

  • Godz. 8.00 – Msza święta w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem. Następnie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu: 
  • Godz. 9.00 – spotkanie uczniów klas I-III z wychowawcami klas (klasa I/dyrektor szkoły, Lidia Majowicz – sala gimnastyczna, klasa II/Helena Trela oraz III/Bożena Wojtak – klasopracownie nauczania wczesnoszkolnego), 
  • Godz. 9.30 – spotkanie uczniów klasy V z wychowawcą Barbarą Pawłowską – pracownia A,
  • Godz. 10.00 – spotkanie uczniów klas: VI, VII, VIII z wychowawcami klas (klasa VI/Małgorzata Moskal – klasopracownia D, klasa VII/Piotr Błądek – klasopracownia B, klasa VIII/dyrektor szkoły, Wiesław Szewc – sala gimnastyczna), 
  • Godz. 10.30 – spotkanie uczniów klasy IV/dyrektor szkoły, Grażyna Drzymała – sala gimnastyczna,
  • Godz. 11.00 – grupa przedszkolna czterolatków i pięciolatków Celiny Rogali – sala gimnastyczna, grupa sześciolatków Pauliny Żak – świetlica szkolna). 

Dodatkowe informacje: 

1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo wszyscy przychodzimy do szkoły w maseczce ochronnej (nie dotyczy przedszkolaków), zachowując bezpieczny dystans społeczny, a po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce. 

2. W czasie spotkań z wychowawcami klas uczniowie zostaną poinformowani o procedurach szkolnych w zakresie bezpieczeństwa COVID-19 funkcjonujących w naszej Szkole od 1 września 2020. Pełny dokument zostanie Państwu przesłany z dniem rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 (dziennik elektroniczny VULCAN). 

3. Na teren szkoły nie wchodzą rodzice uczniów – z wyjątkiem grup przedszkolnych oraz klasy pierwszej. Prosimy o: maseczki/przyłbice, zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcję rąk. 

4. 1 września uczniowie klas: IV, V, VI oraz VIII odbiorą zestawy podręczników i ćwiczeń.

Bardzo proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zrozumienie wobec nowej sytuacji, którą z pewnością pokonamy wspólnymi siłami! 

 

Z wyrazami szacunku 

Krystyna Jabłońska, dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu 

 

W załączeniu przesyłamy Państwu: 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół od 1 września 2020 r. 

Bezpieczny powrót do szkół – 10 zasad dla ucznia

Bezpieczny powrót do szkół – wskazówki dla rodzica