„Aby się wszystko uprościło, 

było zwyczajne – proste sobie…” (ks. Jan Twardowski) 

Szanowni Państwo!

Przesyłamy wszystkim życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2021 Roku. Niech wersety z poezji Jana od Biedronki będą wyrazicielami naszych myśli… 

Społeczność szkolna PSP w Jeżowem-Podgórzu 

Krystyna Jabłońska, dyrektor szkoły 

 

Fot. Anioł z obrazu malarki Jadwigi Hajduk