Grafika

„Poloneza czas zacząć”!

[Podkomorzy] „…i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,

i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi…”

/„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz/

8 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbył się uroczysty Bal Ósmoklasisty, zwany tradycyjnie Komersem. Kolejno nasi uczniowie wysłuchali przemówień: Piotra Błądka – wychowawcy klasy, Katarzyny Sitarz – delegata ósmoklasistów, Anny Rębisz – delegata rodziców oraz Krystyny Jabłońskiej – dyrektora naszej Szkoły. Następnie w parach koleżeńskich przyszli absolwenci przepięknie odtańczyli poloneza! Dalszą część wieczoru wypełniły: pamiątkowe zdjęcia, wspólny poczęstunek oraz wspólna zabawa.

Dziękujemy Uczniom klasy siódmej, której wychowawcą jest Małgorzata Moskal, za przyjęcie zaproszenia na tegoroczny Bal Ósmoklasisty; Wychowawcy – za naukę poloneza; Nauczycielom i Wychowawcom – za obecność; Helenie Treli – za część dekoracji; Rodzicom – za przygotowanie poczęstunku. To był radosny wieczór!