Grafika

Jeżowe – moja Mała Ojczyzna! Stąd pochodzę! Tu jest moje miejsce!

W roku szkolnym 2021/2022 nasi nauczyciele organizowali dla różnych klas dydaktyczne lekcje terenowe. W świecie otaczającej nas przepięknej podgórskiej przyrody szukaliśmy: naszej historii, malowniczego piękna, epitetów i metafor, figur i brył geometrycznych; rozpoznawaliśmy drzewa i rośliny; wskazywaliśmy kierunki; słuchaliśmy śpiewu ptaków; z tłumaczem – bogaciliśmy angielskie słownictwo… W Podgórzu spacerowaliśmy i biegaliśmy. Oto pamiątkowe fotografie czwartoklasistów wraz z wychowawcą Agnieszką Ruszak. PS Pozdrawiamy Romka, który wrócił już na Ukrainę i życzymy mu czasu pokoju!