Grafika

„Wznoś się coraz wyżej i wyżej!” („Pergola z dmuchawami”, dekoracja końcoworoczna zbudowana na frontowej ścianie Podgórskiej Szkoły)

24 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022. Uroczystość otworzyła Krystyna Jabłońska – dyrektor Szkoły. W swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy kreowali historię szkoły w roku 2021/2022. Następnie głos zabrała Elżbieta Bednarz – przewodniczący Rady Rodziców oraz Robert Bednarz – starosta powiatu niżańskiego i rodzic naszej absolwentki. Rodziców ósmoklasistów reprezentowała również Anna Rębisz – przewodnicząca Rady Oddziałowej. Kolejno odbyły się: występ trzecioklasistów pod opieką wychowawcy Heleny Treli, wręczenie wyróżnień edukacyjnych uczniów klasy I-III, część artystyczna ósmoklasistów pod opieką wychowawcy Piotra Błądka i pożegnanie starszych kolegów przez siódmoklasistów (wychowawca Małgorzata Mosal), wręczenie wyróżnień edukacyjnych uczniów klas IV-VIII. Każdy trzecioklasista otrzymał album „Mity greckie”, dedykowany list oraz symboliczną „czterolistną koniczynkę”. O upominkach uczniów zerówki (na zakończenie oddziału przedszkolnego) oraz ósmoklasistów (na zakończenie szkoły podstawowej) piszemy w odrębnych postach.

Dziękujemy naszym Wychowawcom: Marcie Robutce, Bożenie Wojtak (klasa pierwsza), Lidii Majowicz (klasa druga), Helenie Treli (klasa trzecia), Agnieszce Ruszak (klasa czwarta), Grażynie Drzymale (klasa piąta), Barbarze Pawłowskiej (klasa szósta), Małgorzacie Moskal (klasa siódma) oraz Piotrowi Błądkowi (klasa ósma). Dekorację końcoworoczną wykonała Helena Trela, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Dzień był wyjątkowo słoneczny… Nieco upalny… Od czasu do czasu w ogródkach szkolnych przed frontową ścianą budynku, gdzie zebrała się społeczność szkolna, powiewał ożywczy wiatr!

Nagrody książkowe oraz dyplomy zostały ufundowane przez Radę Rodziców szkoły. Dziękujemy Elżbiecie Bednarz – przewodniczącej RR.