Grafika

„Poczytuję sobie za wielki honor i zaszczyt bycie w takim miejscu, i w takim czasie, wśród tak wspaniałych Ludzi, razem z tak wspaniałymi dziećmi i wspaniałą młodzieżą” (Janina Sagatowska, Senator RP) 

„Ten dzień to radość i duma!” (z przemówienia Krystyny Jabłońskiej, dyrektora Szkoły) 

21 października 2022 roku otrzymaliśmy list od Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej. W liście czytamy: 

„Droga Pani Dyrektor, Drodzy Przyjaciele! Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za możliwość przeżywania razem z Wami, z całą Waszą Wspólnotą, nie tylko szkolną, ale i gminną, wielkiego wydarzenia, jakim było nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu imienia Wielkiego Polaka – Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenie Sztandaru. 

Poczytuję sobie za wielki honor i zaszczyt bycie w takim miejscu, i w takim czasie, wśród tak wspaniałych Ludzi, razem z tak wspaniałymi dziećmi i wspaniałą młodzieżą. 

Wykonany przez uczniów, pod wspaniałym kierownictwem Nauczycieli, program dostarczył niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. Tyle pięknych głębokich tekstów i pieśni obrazujących wielkość Patrona Szkoły w mistrzowskim, uczuciowym wykonaniu pozwoliło wszystkim jeszcze raz ujrzeć Wielkiego Prymasa w pełni chwały. 

Raduj się, Matko Polko, że masz takie dzieci! Dziękuję za przeżycia”. 

 

A oto fragmenty z przemówienia okolicznościowego dyrektora szkoły Krystyny Jabłońskiej, wygłoszonego w dzień uroczystości 20.10.2022 r.: 

„Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

Przeglądając archiwa oświatowe w metrykach szkolnych przeczytałam, że troje uczniów (Marcin Pikuła, Jędrzej Kopacz, Antoni Surdyka) zostało przyjętych do szkoły z początkiem września roku 1925. W ten sposób w roku 2025 nasza Szkoła będzie obchodziła Stulecie swojego istnienia. Przygotowując się to tego wydarzenia, w roku 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu: „Patron i Sztandar”. Najpierw była uchwała Rady Pedagogicznej, później opinia Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, na koniec – Uchwała Rady Gminy Jeżowe. Za każdym razem – do szkolnego patronatu – wybierano postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie przygotowaliśmy: nowelizacje dokumentów szkolnych, projekt sztandaru, ceremoniał szkolny, „Hymn szkolny”, zorganizowaliśmy liczne konkursy w celu „zaprzyjaźnienia się” z filozofią życia Prymasa Niezłomnego. Dzisiaj to dzień zwieńczenia projektu. Dzień dumy i radości! 

Wyrażam moją ogromną wdzięczność wszystkim Fundatorom Sztandaru. Na honorowej liście widnieją: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, sołectwo Jeżowe-Podgórze, osoby funkcyjne, firmy zewnętrzne oraz osoby prywatne. Pełna lista fundatorów zostanie na trwale wygrawerowana i umieszczona obok Sztandaru w holu głównym szkoły. Przy sztandarze zostanie również umieszczony: akt erekcyjny (opis sztandaru) oraz tekst hymnu szkolnego. 

Szanowni Państwo! 

W maju 2022 roku mój uczeń w swoim liście do Kardynała Stefana napisał: „Przyjacielu Stefanie, najbardziej cenię Cię za Twoją niebywałą odwagę!”. Czytając to zdanie zapisane ręką dziecka w uczniowskim zeszycie – jako polonista i dyrektor  – uświadomiłam sobie, że za Patrona naszej Szkoły przyjmujemy Człowieka Niezłomnego, Honorowego, Ojczyźnianego, Wolnego i Odważnego; który uczy wartości ponadczasowych, fundamentalnych; który uczy pracowitości, „ładu serca”, siły intelektu, charakteru i ducha. 

„Strach zapukał do drzwi. Otworzyła mu… ODWAGA! I nikogo tam nie było” – to jedna z najbardziej znanych fraz Kardynała Stefana. 

I tego życzę nam wszystkim z okazji dzisiejszej uroczystości. Bądźmy odważni! Pozostańmy odważni, aby z pasją życia i pokojem serca podejmować wszystkie codzienne obowiązki.