Uwaga: MYŚLĘ KREATYWNIE!:)

21 marca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbyła się II edycja Dnia Mózgu. Projekt realizował Samorząd Uczniowski pod opieką Agnieszki Ruszak. Celem dnia było: upowszechnianie wiedzy i informacji na temat mózgu, podniesienie świadomości uczniów w obszarze sterowania, zarządzania swoim zdrowiem i życiem oraz klasowa i szkolna integracja uczniów.

Aktywnymi zadaniami dla wychowanków przedszkola i klas I-III były: labirynt z przeszkodami, kolorowe słoiki, bezludna wyspa, łamigłówki słowne… oraz tworzenie modeli mózgu. Ostatnie zadanie wywołało ogrom entuzjazmu wśród wykonawców! Na wystawie pojawiły się mózgi z: masy solnej, kalafiora, plasteliny, modeliny, orzechów, czy też z materiałów z recyklingu. Brawo za wiedzę i kreatywność!

Aktywnymi zadaniami dla uczniów klas IV-VIII były: zadania ukryte w kopertach w przestrzeni szkolnej związane z budową oraz pracą lewej i prawej półkuli mózgu, puzzle z obrazami, konkurs wiedzy o mózgu… oraz tworzenie klasowych plakatów mózgów nauczycieli. Zadania były bardzo absorbujące dla wykonawców. Z powstałych prac wykonaliśmy interesującą galerię na korytarzu szkolnym. Prace czytaliśmy, oglądaliśmy i podziwialiśmy przez kilka następnych dni.

BRAWO dla wszystkich naszych uczniów za kreatywność, zaangażowanie i poszukiwanie wiedzy! To cel edukacyjny naszej Szkoły!

21 marca 2023 roku z okazji Dnia Mózgu Krystyna Jabłońska – dyrektor Szkoły przydzieliła specjalne przechodnie statuetki dla najlepszych klas za pracę edukacyjną w pierwszym semestrze 2022/2023: statuetka „SKRZYDŁA” dla klas I-III oraz statuetka „ORZEŁ” dla klas IV-VIII. O tym wydarzeniu jeszcze napiszemy!

Koordynatorem działań byli: Agnieszka Ruszak – opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z wychowawcami poszczególnych klas. Gratulujemy!