Drukuj

Rodzic nadopiekuńczy – dziecko mało samodzielne, z niskim poczuciem wartości.

Rodzic poświęcający się – dziecko z poczuciem winy, uwikłane w zależności od rodzica.

Rodzic zbyt wymagający – dziecko z niską samooceną, lękiem przed oceną. 

Rodzic rywalizujący, przechwalający się – dziecko czuje się gorsze od rodzica, niepewne siebie. 

Rodzic pobłażający, reaguje w zależności od humoru – dziecko ma kłopot z granicami i przyczynowością – skutkowością. 

Rodzic obojętny, nieobecny – dziecko uważa, że jest mało ważne. 

Rodzic stosujący przemoc – dziecko zbuntowane, agresywne lub wycofane, autoagresywne. 

Rodzic uległy, podporządkowany dziecku – dziecko ma kłopot z granicami, z respektowaniem norm społecznych. 

Rodzic rozumiejący (słucha, komunikuje się, wspiera, jest asertywny) – dziecko stabilne emocjonalnie, samodzielne, otwarte, kreatywne, z właściwą samooceną. 

Na podstawie: „Sztuka wychowania – czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie” Agnieszki Wróbel