Początki… 

Początki Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu sięgają roku szkolnego 1925/1926. W roku szkolnym 1927/1928 kurator oświaty przyznał placówce stopień organizacyjny szkoły jednoklasowej. Kształciła ona uczniów od klasy I do klasy IV, natomiast klasy V-VII kształciły się w szkole podstawowej w Centrum. 

Początkowo szkoła w Jeżowem-Podgórzu mieściła się w prywatnych domach. W latach 1934-1937 mieszkańcy Podgórza wybudowali drewniany budynek szkolny, który oddano do użytku 1 września 1937 roku. Posiadał on 2 sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika. W 1954 roku kierownik Jan Miazga rozpoczął budowę murowanego, parterowego budynku szkoły, która trwała do roku 1958. Szkoła zyskała wówczas status siedmioklasowej. 

Z czasem… 

Pod koniec lat 70. zawisła groźba likwidacji klas V-VIII z powodu złych warunków lokalowych. Dyrektor Aniela Partyka zawiązała wspólnie z rodzicami Komitet Rozbudowy Szkoły, po czym bez zgody władz rozbudowę zaczęto. W latach 1978-1981 wybudowano piętrowy budynek w stanie surowym. Wykończenie budynku sfinansowały władze gminne oraz kuratorium oświaty. Niedługo potem, bo już w latach 1993-2001, dokonano kolejnej rozbudowy szkoły. W dobudowanej części znalazła się sala gimnastyczna z zapleczem, pomieszczenia kuchenne, świetlica, sanitariaty i dwie sale lekcyjne. 

W latach 1999-2007 działał przy szkole oddział jeżowskiego gimnazjum. Po wybudowaniu nowego budynku gimnazjalnego oddział ten został zlikwidowany, a młodzież przeniesiona do budynku na Publicznego Gimnazjum w Jeżowem (Zanawsie). 

W 2009 roku przystąpiono do III etapu rozbudowy szkoły. Dobudowane zostało główne skrzydło szkoły w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się drewniany budynek. Po jakimś czasie prace zostały przerwane, a budynek pozostawiono w stanie surowym. W latach 2012-2013 nowe skrzydło zostało dokończone, wygospodarowano pomieszczenia dodatkowe – gabinety. Wybudowano również wewnętrzną drogę dojazdową wraz z parkingiem. W roku 2016 oddano do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią plenerową. Przez długie lata (od 1979) obowiązki dyrektora szkoły pełniła Teresa Sitarz. 

Na podstawie albumu: „Gmina Jeżowe – walory dziedzictwa kulturowego i historycznego”, wydanego przez Centrum Realizacji Inicjatyw „Animus” w Jeżowem w 2014 roku

 

Dzisiaj… 

1 września 2017 roku weszła w życie reforma oświaty, której celem była likwidacja gimnazjów oraz utworzenie nowych struktur szkół podstawowych. Na mocy ustawy Rada Gminy Jeżowe 29 marca 2017 roku przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w Jeżowem-Podgórzu w szkołę ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. 

Od 1 września 2018 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni Krystyna Jabłońska. Dyrektor wyposażył szkołę w tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych, wdrożył dziennik elektroniczny. Wydarzeniem o zasięgu lokalnym były obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obecnie szkoła przygotowuje się do Nadania Imienia oraz ceremonii Sztandaru. 

W roku 2025 będziemy obchodzić STULECIE istnienia! 

„Dni, których się nie zapisało, są jak niebyłe”, więc historię piszemy nadal…