Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i rozwijania zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka pełni następujące funkcje: kształcącą, kulturalną, opiekuńczą. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

  • Gromadzenie i opracowanie zbiorów.
  • Udostępnianie księgozbioru: wypożyczani książek, podręczników i materiałów dydaktycznych.
  • Udostępnianie księgozbioru podręcznego i czasopism w czytelni.
  • Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji czytelnikom.
  • Popularyzacja czytelnictwa i nowości wydawniczych.
  • Prowadzenie zajęć bibliotecznych.
  • Prowadzenie statystyki czytelnictwa.
  • Naprawa księgozbioru.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu pełni Grażyna Drzymała. Godziny pracy świetlicy szkolnej: poniedziałek: 8.55 – 11.50; wtorek: 11.30 – 13.40; środa: 8.00 – 9.50; czwartek: 10.45 – 12.55; piątek: 10.35 – 11.50.