Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”), Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Podgórzu przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu jest Dyrektor Szkoły z siedzibą Jeżowe 416, 37-430 Jeżowe, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza z Ustawy Prawo Oświatowe i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą Podstawową przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO,.

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.