Celami pomocy logopedycznej w szkole są: 

 • Przesiewowe badanie logopedyczne. 
 • Diagnoza logopedyczna. 
 • Ćwiczenia fonacyjne, oddechowe oraz ortograficzne. 
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
 • Terapia logopedyczna. 
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Ćwiczenia motoryki małej i dużej.
 • Usprawnianie percepcji słuchowej oraz uwagi słuchowej. 
 • Usprawnianie percepcji i koordynacji wzrokowo-słuchowej, spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie zasobu słownictwa.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 • Rozwijanie kompetencji językowych.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. 

Obowiązki logopedy w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu pełni Aleksandra Kasprowicz. Godziny pracy logopedy szkolnego: poniedziałek: 8.00 – 12.30; środa: 8.30 – 11.00.