Pani Profesor, pozostajesz w naszej pamięci!

23 stycznia 2024 roku odeszła do wieczności śp. Bronisława Kopacz – długoletni nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu. 25 stycznia uczestniczyliśmy w Jej pożegnaniu. W czasie Mszy świętej pogrzebowej w parafii Narodzenia NMP w Jeżowem obecni byli: dyrektor Krystyna Jabłońska, nauczyciele i pracownicy, emeryci szkoły, delegacja uczniów oraz poczet sztandarowy.

PANI BRONISŁAWA jako nauczyciel pracowała 41 lat. To ogrom czasu poświęconego dzieciom i młodzieży. To ogrom służby na rzecz wiedzy i drugiego człowieka.

Pracę w szkole rozpoczęła w roku 1956. Na początku (przez rok) pracowała w Kłyżowie, później – 5 lat w szkole Groblach. Od 1962 roku przez 35 lat nauczała i wychowywała pokolenia młodych ludzi w naszej szkole – w Jeżowem-Podgórzu. W roku 1997 przeszła na zasłużoną emeryturę.

Była nauczycielem, który kochał swoją pracę; nauczycielem z powołaniem; nauczycielem z pasją; nauczycielem z miłością…

Dzieci najmłodsze uczyła czytania i pisania na zajęciach tak zwanego podówczas „ogniska”, później przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, zaś starsze dzieci uczyła geografii i przyrody. Razem ze swoimi wychowankami odkrywała piękno świata i afirmację życia.