„Bądź dobry jak chleb, który dla wszystkich leży na stole i z którego każdy łamie kawałek dla siebie, aby się nakarmić, jeśli jest się głodny”. 

(Brat Albert Chmielowski) 

17 grudnia 2019 roku uczniowie skupieni wokół Szkolnego Koła Caritas przeżyli swój pierwszy wigilijny opłatek w ramach działalności koła. Spotkanie rozpoczęło się słowami skierowanymi do uczniów przez Krystynę Jabłońską, dyrektora szkoły o tym, jak ważny w życiu codziennym jest wolontariat. Następnie głos zabrał Wiesław Szewc – koordynator SKC. Powiedział, że dobro dzielone z drugim człowiekiem zawsze wraca do darczyńcy i zawsze daje wewnętrzną siłę oraz radość. Po przemówieniach wszyscy odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi” oraz podzielili się świeżo upieczonym chlebem, wypowiadając nawzajem słowa życzeń. 

W drugiej części spotkania uczniowie, którzy brali udział w XVII Zbiórce Żywności Caritas pod hasłem: „TAK. Pomagam!”, otrzymali od prowadzących dyplomy – podziękowanie za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w działo miłosierdzia.