Grafika

„Pokażę, jak żyć!” (Kardynał Stefan, Patron naszej Szkoły) 

„Niech SOLI DEO, kardynalskie zawołanie, jako drogowskaz nam służy” (fraza z Hymnu szkolnego „Uczy nas kardynał Stefan” autorstwa Ryszarda Mścisza”) 

20 października 2022 roku odbyła się uroczystość Nadania Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu oraz Poświęcenie i Przekazanie Sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem, której przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Kardaś. Po Eucharystii nastąpiło poświęcenie Sztandaru. Sztandar w imieniu fundatorów, których reprezentowali: Józef Głuszak – radny Gminy Jeżowe, sołtys Jeżowego-Podgórza, Piotr Błądek – przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Elżbieta Bednarz – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Paulina Zaguła – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, został przekazany dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu Krystynie Jabłońskiej, a następnie pierwszemu Pocztowi Sztandarowemu, który stanowili uczniowie klasy ósmej – Rafał Dudek (chorąży), Zofia Kopacz (asysta), Patrycja Konior (asysta). Przewodniczący oddziałów klasowych szkoły złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar, a następnie odbywała się prezentacja Sztandaru. Druga część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu. Kolejno nastąpiło: odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, odczytanie stosownej uchwały nadającej imię przez przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe Mariana Koca, prezentacja Sztandaru i odczytanie Aktu Erekcyjnego przez nauczyciela Grażynę Drzymałę, odśpiewanie „Hymnu szkolnego” pod tytułem „Uczy nas kardynał Stefan” (tekst: Ryszard Mścisz, muzyka – Stanisław Kak) oraz przemówienia okolicznościowe. Głos kolejno zabrali: Krystyna Jabłońska – Dyrektor Szkoły, Janina Sagatowska – Senator RP, Stanisław Fundakowski – Zastępca Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe, Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego, Teresa Sitarz – długoletni dyrektor szkoły, Elżbieta Bednarz – Przewodniczący Rady Rodziców oraz Józef Głuszak – przedstawiciel sołectwa Jeżowego-Podgórza. Po przemówieniach okolicznościowych nastąpiła widowiskowa i wymowna część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży. Zebrani podziwiali: „Taniec orła”, „Taniec z flagą”, „Taniec z jesiennymi parasolkami”, „Hejnał mariacki” wygrany na trąbce i krakowiaka, „Rotę” wygraną na organach i flecie, polonez oraz poetyckie recytacje i prozatorskie „kardynałki”, czyli złote myśli kardynała Stefana. Niezapomniane przeżycia wzbudziły utwory muzyczne w wykonaniu naszych uczniów: „Uwierz, Polsko”, „O Niezłomny Prymasie” oraz pierwszy raz wspólnie zaprezentowany hymn szkolny. Ceremonię w kościele poprowadziła Celina Rogala, ceremonię szkolną poprowadzili – Agnieszka Ruszak oraz Wiesław Szewc. 

To był przepiękny dzień! Dzień dumy i radości! 

Od 20 października 2022 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Podgórzu szczyci się imieniem oraz sztandarem! 

 

>>GALERIA 2

>>GALERIA 3

>>GALERIA 4