grafika

„Co to jest Niepodległość? Teraz wiem już na pewno,

Każde dziecko dziś woła: to polski, dom polska szkoła” (utwór muzyczny)

10 listopada 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbyły się uroczystości związane z 104. rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zespół sześciolatków przygotował część artystyczną (opiekun: Paulina Żak) oraz o godz. 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego” przy płachcie biało-czerwonej. Płachtę tę szkoła otrzymała od Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka z racji Stulecia Niepodległości. W ten sposób włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. Opiekunami działania byli: Agnieszka Ruszak, opiekun SU oraz Piotr Błądek. Ojczyźniane przemówienie wygłosiła Krystyna Jabłońska, dyrektor Szkoły.

Obecnie przygotowujemy się do obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz do II Szkolnego Biegu Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM” (1 marca 2022). Zapraszamy do biegu razem z nami!