Z pamiętnika podgórskiego nauczyciela:

„Jesteście Szkołą, która słucha naszych potrzeb!” – takie słowa zeszłego roku przekazał mi nauczyciel, koordynator akcji dobroczynnych, kiedy wrócił z rzeszowskiego hospicjum. Serce pełne! Warto pomagać i do tego wiedzieć, że organizowana pomoc jest użyteczna i będzie spełniała swoją służebną rolę. W grudniu 2023 roku ponownie skierowaliśmy pytanie do zarządzających hospicjum o mikołajkowe potrzeby podopiecznych. Pieluszki, pampersy… – usłyszeliśmy odpowiedź. Rzeczy banalne i prozaiczne, ale jakże potrzebne, aby chore dzieci mogły przeżywać swoje cierpienie z godnością i aby były otoczone taką opieką, która gwarantuje pielęgnację ciała „dotykiem” zmniejszającym ból…

Poza tym wielokrotnie już się przekonałam, że dzieci w Jeżowem-Podgórzu mają naprawdę dobre serca i z pełną determinacją uczestniczą we wszystkich akcjach dobroczynnych, które my – nauczyciele – organizujemy. Często widuję sytuacje, kiedy nasi wychowankowie wyjmują swoje ostatnie „zasupłane” pieniążki i przekazują w geście miłosierdzia dla potrzebujących. W tym samym geście systematycznie zbierają kolorowe nakrętki, aby również przeznaczyć je na cele Podkarpackiego Hospicjum. Dzieci pomagają dzieciom. Przepiękne! Ujmujące!

W listopadzie 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbyła się mikołajkowa zbiórka pod hasłem „To TY bądź naszym Świętym Mikołajem” na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Zbiórkę zorganizowali: Szkolne Koło Caritas pod opieką Wiesława Szewca oraz Samorząd Uczniowski pod opieką Agnieszki Ruszak. W akcję włączyli się poszczególni wychowawcy klas (Dominika Dudzik, Paulina Żak, Lidia Majowicz, Helena Trela, Bożena Wojtak, Wiesław Szewc, Piotr Błądek, Agnieszka Ruszak, Grażyna Drzymała, Barbara Pawłowska) ze swoimi wychowankami i radami oddziałowymi rodziców. W ten sposób wspólnie zebraliśmy kwotę finansową: 2250,00 zł. Wartość pomocy – imponująca. Pieniądze w pełni zostały przeznaczone na zakup pampersów – zgodnie z życzeniem – dla podopiecznych rzeszowskiego hospicjum.

Wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję – DZIĘKUJEMY!!! Niech dobro powróci do Was z tą samą siłą i niech Was uszczęśliwi.

Ponadto przez cały rok szkolny 2023/2024 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu trwa akcja zbierania nakrętek „Nakręć się na pomaganie” na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Akcją koordynuje nauczyciel Wiesław Szewc. Zachęcamy wciąż do zbierania! To cele ekologiczne i wolontariat.