„Ludzkie życie ma wartość bezcenną”!

Dnia 13.02.2023 oraz 20.02.2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu odbyły się warsztaty nauki pierwszej pomocy przedmedycznej (część teoretyczna i praktyczna).W zajęciach uczestniczyli: wychowankowie oddziałów przedszkolnych, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas IV-VIII. W czasie zajęć omówiono i wyćwiczono następujące zagadnienia: prawne skutki udzielania pierwszej pomocy, ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, anatomia układu oddechowego i układu krążenia, omdlenia, poszkodowany nieprzytomny – badanie i diagnoza ratownicza, pozycja boczna ustalona, zakrztuszenia, metody tamowania krwotoków, oparzenia, złamania/zwichnięcia/skręcenia, reanimacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz numery telefonów alarmowych.

W czasie spotkania dyrektor szkoły Krystyna Jabłońska oraz Piotr Błądek odebrali z rąk prowadzącej certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Projektem: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” koordynuje Piotr Błądek – nauczyciel wychowania fizycznego.

Dziękujemy pani Annie Kowal, wykładowcy i nauczycielowi Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli wraz z jej uczniami – za merytoryczne przekazanie naszym wychowankom zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.

7 lutego 2023 roku szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeszli nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu. Szkolenie poprowadził Piotr Błądek – nasz nauczyciel z uprawnieniami szkoleniowymi w wyżej wymienionej tematyce.

Gratulujemy wszystkim! W sytuacji zagrożenia – ludzkie życie należy ratować!